Retourbeleid

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 4 weken. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Voordat u producten retour stuurt, graag wel vooraf telefonisch of per email contact met ons opnemen hierover.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Speciaal voor u bestelde of op lengte afgeknipte producten kunnen helaas niet retour.

3. Als de consument na de levering merkt dat een artikel defect is of er een artikel mist bij de levering, dan dient de consument direct of in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering contact op te nemen met onze klantenservice.

Kosten in geval van herroeping:

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen